E-shop / Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem obchodu na www.trim.cz a majitelem práv k němu je Trim s.r.o K Pasekám 93
760 01 Zlín, ICO 44004010 DIC CZ44004010.

Objednávka zboží

Podmínkou vzniku kupní smlouvy je odeslání objednávky z e-shopu www.trim.cz .

Platba za zboží

Zboží bude zaplaceno v hotovosti při převzetí. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši uhrazená prodávajicímu.

Podmínky vrácení peněz


1) Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, způsobile k dalšímu prodeji.2) U zboží musí být přiložena kopie dokladu o nákupu. 3) Zboží je možno bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od zakoupení v e-shopu. Reklamace


Dodané zboží si je kupujicí povinen prohlédnout neprodleně po převzetí zboží.
Pokud potvrdí kupující přepravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během dopravy vymáhat na dopravci ani prodejci škodu. V případě zjištění závady kupující neprodleně informuje prodejce telefonicky. Zprávu o zjiětěných závadách zašlete emailem nebo faxem na adresu prodejce.

Ochrana osobních údajů


Prodejce se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím třetí straně. Odesláním objednávky souhlasíte se shromažďováním údajů o Vás a Vašich nákupech dle zákona č. 101/2000 sb. o  ochraně osobních údajů .

Všeobecné obchodní podmínky


Kupující, kteří učiní závaznou objednávku stvrzují, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží, které vyhlásí prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajicím se řídí těmito Obchodními podminkami, které jsou závazné pro obě strany. Předmětem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je závazná objednávka ze strany kupujícího.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. 262 odst.1.obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením 409 a násl.

Doprava

Dopravu zajišťujeme přepravní službou GLS a Zásilkovna. Ceny se řidí dle platného ceníku.
Balné neúčtujeme.

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem internetového obchodu a zpracovatelem vašich osobních údajů na www.trim.cz 

a majitelem práv k němu je Trim s.r.o , K Pasekám 93 ,760 01 Zlín,

ICO 44004010 DIC CZ44004010.

 

1.

Uvědomujeme si citlivost Vašich osobních údajů. Proto s nimi nakládáme citlivě a neposkytujeme je třetím osobám. Abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a zákonným požadavkům podle legislativy,musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. 

2.

Jednáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

3.

Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mail,číslo bankovního účtu,vámi objednané zboží. Právním důvodem tohoto zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) potřebný k plnění smlouvy vzniklé mezi Vámi a provozovatelem e-shopu. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby 2 roky, nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů/ pro tento účel zpracování/.

 

  Trim s.r.o.


E-shop kategorie


Přihlášení / Registrace
košík obsahuje: 0ks cena: 0 Kč KOŠÍK