E-shop / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem obchodu na www.trim.cz a majitelem práv k němu je Trim s.r.o K Pasekám 93
760 01 Zlín, ICO 44004010 DIC CZ44004010.

Objednávka zboží

Podmínkou vzniku kupní smlouvy je odeslání objednávky z e-shopu www.trim.cz .

Platba za zboží

Zboží bude zaplaceno v hotovosti při převzetí. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši uhrazená prodávajicímu.

Podmínky vrácení peněz


1) Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, způsobile k dalšímu prodeji.2) U zboží musí být přiložena kopie dokladu o nákupu. 3) Zboží je možno bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od zakoupení v e-shopu. Reklamace


Dodané zboží si je kupujicí povinen prohlédnout neprodleně po převzetí zboží.
Pokud potvrdí kupující přepravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během dopravy vymáhat na dopravci ani prodejci škodu. V případě zjištění závady kupující neprodleně informuje prodejce telefonicky. Zprávu o zjiětěných závadách zašlete emailem nebo faxem na adresu prodejce.

Ochrana osobních údajů


Prodejce se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím třetí straně. Odesláním objednávky souhlasíte se shromažďováním údajů o Vás a Vašich nákupech.

Všeobecné obchodní podmínky


Kupující, kteří učiní závaznou objednávku stvrzují, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží, které vyhlásí prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajicím se řídí těmito Obchodními podminkami, které jsou závazné pro obě strany. Předmětem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je závazná objednávka ze strany kupujícího.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. 262 odst.1.obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením 409 a násl.

Doprava

Dopravu zajišťujeme přepravní službou General Parcel. Ceny se řidí dle platného ceníku.
Balné neúčtujeme.


E-shop kategorie


Přihlášení / Registrace
košík obsahuje: 0ks cena: 0 Kč KOŠÍK